Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

21:27
8716 d36e 500

disclosinq:

mahrble:

+

D I S C L O S I N Q

mosiu
21:27
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasohard sohard
mosiu
21:26
7932 8861
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
mosiu
21:25
21:24
8264 3561
21:24
8070 3aae 500

infiniety:

infiniety:

Instagram: @joandjudy

Let’s be who we really are

January 27 2018

17:18
7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaApriloNeil ApriloNeil
17:18
1364 5c16 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaApriloNeil ApriloNeil
mosiu
17:18
0655 a9bc 500
mosiu
17:18
3926 4f7a
Reposted frommartynkowa martynkowa viaanaskor anaskor
mosiu
17:17
3004 7aac
ta radość <3
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaanaskor anaskor
mosiu
17:17
9176 3632 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaanaskor anaskor
mosiu
17:17
3509 fd19
Reposted fromlittlefool littlefool viaanaskor anaskor
mosiu
17:14
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaApriloNeil ApriloNeil

January 26 2018

mosiu
21:38
Reposted frombluuu bluuu vialulka lulka
mosiu
21:38
5711 418f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialulka lulka

November 11 2017

mosiu
18:07
9117 d4bf 500
18:07
Być dla kogoś żywym kolorem, który po latach nie wyblaknie.
— Kocham (via eutanazj-a)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
mosiu
18:07
mosiu
18:07
3176 1642
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl